Knut Person Seim 1575
Per Seim 1525
Ukjent-ektefelle